دزیمتر محیطی رنج گسترده برای میدانهای پالسی مدل NT-IPC-p

 • کمیت مورد نمایش: تندی دز معادل بر حسب سیورت در ساعت،
 • نوع پرتو مورد اندازه گیری: پرتو گاما و ایکس،
 • محدوده انرژی و دقت اندازه گیری: پاسخ نسبتا خطی برای پرتوهای گاما در محدوده 60KeV-10MeV با دقت بهتر از ±2%،
 • محدوده دز قابل اندازه گیری:  1µSv/h- 10Sv/h،
 • حداقل عرض پالس قابل شناسایی: 100ns،
 • نوع آشکارساز: آشکارساز سنتیلاتور پلاستیک به همراه فتومولتی پلایر ساخت شرکت Hammamatsu ژاپن
 • نحوه ی نمایش دز: نمایش دوطرفه ارقام به صورت seven segment با ابعاد بزرگ و نمایش واحد
 • حداقل عرض پالس قابل شناسایی: 100ns،
 • دارای بار رنگی برای نمایش شدت دز و نمایش هشدار و خطر
 • قابلیت اتصال تحت شبکه به کامپیوتر و قابلیت اتصال دتکتور خارجی (هنگام سفارش قید شود)
 • دارای نرم افزار مانیتورینگ با قابلیت اتصال چندین دزیمتر، نمایش آنلاین اطلاعات، گزارش گیری و ارسال پیامک  (هنگام سفارش قید شود)
 • دارای گواهی کالیبراسیون از مراکز مورد تایید سازمان انرژی اتمی