NT-115 (Dual)

این دستگاه یکی از اجزا سیستم اندازه گیری طول عمر پوزیترون می باشدو جهت تامین ولتاژ آشکارسازها و تقویت پالس آنها طراحی و ساخته شده است. دستگاه دارای دو منبع تغذیه ولتاژ بالا و دو تقویت کننده است.

مشخصات دستگاه:

  • قابل استفاده با آشکارسازهای با پاسخ دهی سریع
  • منبه تغذیه ولتاژ بالا 0 تا 2000 ولت برای تامین ولتاژ بالای مورد نیاز آشکارسازها
  • تقویت کننده مخصوص آشکارسازهای سنتیلاتور و تناسبی
  • دارای شکل پیک تقریبا گوسی در ناحیه کار و شکل تک قطبی برای حالتی که دامنه پیک 1 میکروثانیه باشد
  • امکان تنظیم Couarse Gain و Fine Gain تقویت کننده
  • بیشینه بهره تقویت کننده 0.15 % در ناحیه خطی معین
  • واحد تغییرات ولتاژ به اندازه یک ولت و به صورت پیوسته
  • پایداری ولتاژ در برابر تغییرات دما